Exekuce na nemovitost

03.04. 2015 • Nemovitosti

Cokoli, co má něco společného s exekucí, je velmi nepříjemné. Je ovšem obecně dobré o ní něco vědět. Tím víc v případě, že vám hrozí blízké setkání. Co to vlastně exekuce je a jak probíhá taková exekuce nemovitosti?

Coje vlastně exekuce

Exekuce označuje vykonavací řízení. Je to tedy nutný výkon exekučního titulu, nejčastěji jde o vykonavatelné rozhodnutí soudu, exekutorský příkaz, zápis notáře a podobně. Principem exekuce je vymožení dluhu od dlužníka ve prospěch věřitele. Ještě předtím musí ale proběhnout samotný proces soudního řízení a až na jeho základě je možné provést exekuci.

Tu posléze provádí exekutor, tedy státem pověřená a jmenovaná fyzická osoba, kterou předtím prověřil exekutorský úřad. Tuto činnost vykonává exekutor vždy ve vazbě na ústavu a další právní předpisy.

Jinak ji vykonává jako svobodné povolání.

Obvykle zabavuje cennější věci, jako elektrospotřebiče, elektronika a podobně. Existují také věci, které nelze v rámci exekuce zabavit. Sem patří například věci pro rodinu nezbytně důležité, případně takové, díky kterým vydělává – třeba počítač pro IT odborníka a podobně.

Exekuce a nemovitosti

Zabavení nemovitosti představuje jednu z možností provedení exekuce. Ještě před tímto krokem se ale exekutor musí pokusit dostat dlužnou částku zablokováním bankovního účtu dlužníka. Pokud nelze tímto krokem pokrýt celý dluh, je možné nařídit exekuci nemovitosti.

Nejdříve exekutor připraví návrh, který musí být schválen příslušným soudem. Následně je exekutor povinen vyrozumět dlužníka, což se děje písemnou cestou. Ovšem i v případě, že dopis adresáta nezastihne, považuje se za doručený.

A co dělat v situaci, kdy přijde na řadu exekuce nemovitosti? V každém případě se spojte přímo s exekutorem a to i v situaci, kdy na pokrytí dluhu nemáte.

Když exekutor provede zabavení vaší nemovitosti, je tato dražba oznámena na příslušném portálu. Ten provozuje přímo exekutorská komora a dražbu nemovitosti nesmí nijak zatajovat. Nemovitosti jsou obvykle prodávány za dvě třetiny odhadní ceny.

Ještě před samotným procesem dražby je povinností exekutora ustanovit znalce, který vypracuje znalecký posudek nemovitosti.

Pokud ani exekuce nemovitosti nepokryje dluhy v dostatečném rozsahu, proces exekuce nadále pokračuje.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Nemovitosti'
Tipy na jiné články