Jak na žádost o smazání z registru neplatičů

02.04. 2015 • Tipy a rady

Dostat se do registru dlužníků není dnes žádný velký problém. Většinou stačí víckrát nezaplatit složenku a samozřejmostí je výskyt lidí, kteří mají problémy se splácením svých půjček. Jak se z registru dlužníků dostat?

Registr neplatičů

Registr neplatičů je obecně databáze osob či organizací, které jsou pozadu s vyrovnáváním svých finančních závazků.

Je potřeba rozlišit registry pozitivní a negativní. V pozitivních jsou informace o každém subjektu s nějakými finančními závazky. Najdeme tu tedy i ty, kdo splácejí řádně. V negativních registrech jsou jen osoby nebo subjekty, které mají s tím samým problémy.

Instituce provozující registry dlužníků jsou sdruženy v organizaci ACCIS, která je celoevropská.

Centrální registr úvěrů

Tento registr (jinak také CGU) je spravován Českou národní bankou. Obsahuje informace o klientech a jejich pohledávkách u všech bank včetně zahraničních poboček, které působí v České republice.

Najdete v něm informace o úvěrech a dalších závazcích fyzických osob, podnikatelů a právnických osob. Neobsahuje údaje o spotřebitelských úvěrech fyzických osob, ani hypoteční úvěry, ručitelské závazky klientů a nehledejte v něm ani údaje o depozitních účtech.

Do Centrálního registru dlužníků může nahlížet banka a pobočka zahraniční banky nacházející se na území České republiky. Stejně tak do něj nahlížejí další osoby podle zákona.

Bankovní registr klientských informací

Pod zkratkou BRKI se skrývá databáze shromažďující informace o bonitě, platební morálce klientů a jejich důvěryhodnosti. Vznikl v roce 2002 a je provozován společností Czech Banking Credit Bureau.

Tento registr zahrnuje osobní údaje klienta (jméno, příjmení, rodné příjmení, datum a zemi narození, adresu a rodné číslo), popis vztahu klienta a finanční instituce, informace o plnění a neplnění závazků a o jejich zajištění klientem.

Data v tomto registru jsou aktualizována jednou za měsíc.

Nebankovní registr klientských informací

Jinak také NRKI je soubor údajů, které zahrnují smluvní vztahy mezi věřiteli a jejich klienty. Z těchto informací plynou údaje o bonitě, celkové důvěryhodnosti a obecně platební morálce klientů.

Registr zpracovává údaje fyzických a právnických osob. Konkrétně jsou to identifikátory, typ produktu, kolik a jak osoba splácela či splácí, počet úvěrových smluv, výše částek jednotlivých úvěrů a výše pravidelných splátek. Z registru se dá také vyčíst celková historie splácení závazků a skutečnost, zda osoba obecně žádala o úvěrový produkt.

Solus – zájmové sdružení právnických osob

Solus je nestátní registr dlužníků. Tato organizace sdružuje subjekty a osoby z různých ekonomických sektorů jako nebankovní finanční instituce, banky, prodejce energie, telekomunikační operátory a další organizace. Zahrnuje Registr FO, Registr IČ, Registr pozitivní, Registr neplatných dokladů, Insolvenční registr a Registr třetích stran.

Je možné smazání z registru neplatičů?

Být v těchto registrech je pro firmy i soukromé osoby samozřejmě nežádoucí, hlavně pokud si dotyčný subjekt potřebuje vzít jakoukoli půjčku nebo hypotéku. Proto stále více osob zajímá, jak je možné se z registru dlužníků dostat. Tedy postup oslovení a podání žádosti. Jak tedy na to?

Solus – zájmové sdružení právnických osob a vymazání

Ze Solusu je možné jedince nebo firmu vymazat, ale pouze tehdy, pokud je uhrazen peněžní závazek, kvůli kterému se tam dotyčný dostal.

Pokud vás zajímá, proč jste (kvůli jaké společnosti) v registru dlužníků Solus, nechte si poslat výpis na základě Žádosti o výpis z registrů SOLUS. Mohou požádat osoby fyzické, fyzické osoby podnikající. Případně si podejte Žádost o výpis z registrů SOLUS pro právnické osoby.

Pro provedení výmazu je nutné odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, který je obvykle součástí smlouvy se společností. Proto je třeba nejdříve zrušit smluvní vztahy s danou společností a pro jistotu ještě podat odvolání tohoto souhlasu.

Proces tím urychlíte.

Pokud by vás i přes tento postup sdružení z registru SOLUS neodstranilo, je možné obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požádat je o nápravu.

Výmaz z centrálního registru úvěrů

V případě záznamu v této databázi nemá člověk sám o sobě možnost podat jakoukoli žádost o vymazání údajů z tohoto registru. Centrální registr úvěrů uchovává všechny záznamy po dobu deseti let i po splacení úvěrů. Žádost o vymazání lze podat jen tehdy, pokud jsou v údajích nějaké nesrovnalosti. Údaje samotné lze zjistit přes žádost o výpis z tohoto registru. Žadatel ho obdrží do třiceti dnů od obdržení žádosti. Služba něco stojí a platí se předem. Lidé mohou touto cestou požádat jen o svůj výpis, k dalším údajům nemají přístup – ten mají jen tuzemské banky, zahraniční banky a další osoby, kterým to povoluje zákon. V jiných případech se na údaje vztahuje bankovní tajemství.

Vymazání z Bankovního registru klientských informací

Tento registr obsahuje záznamy všech fyzických osob, které někdy někde čerpaly nebo čerpají v současnosti jakýkoli úvěrový produkt. Z této databáze nelze nikoho vymazat. Informace zde existují po celou dobu existence produktu a také 4 roky po jeho ukončení. Pokud nakonec není uzavřena smlouva mezi příslušnou bankou a osobou, je údaj v BRKI den po dobu 1 roku od chvíle podání žádosti o příslušnou smlouvu.

Každý má ovšem právo požádat o výpis z tohoto registru klientských informací – osobně, poštou nebo elektronicky skrze Formulář žádosti o výpis.

Pokud zjistíte, že uvedené údaje jsou neúplné, chybné či jakkoli nepřesné, je možné podat Žádost o opravu nepřesných nebo nepravdivých údajů v BRKI.

Výmaz z Nebankovního registru klientských informací

Ani v tomto případě nelze požadovat vymazání údajů z registru. Je ale možné obrátit se na provozovatele a požadovat změnu, pokud v databázi zjistíte nepřesné údaje.

O té se můžete dozvědět, pokud budete chtít výpis – získatelný přes formuláře „Žádost o výpis informací“. Je to možné osobně nebo zaslat poštou. V takových případech obdržíte tento výpis jako doporučenou zásilku do vlastních rukou na dobírku. Z toho plyne, že zaslání a vydání výpisu je zpoplatněno.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Tipy a rady'
Tipy na jiné články