Tipy pro daňovou optimalizaci

13.01. 2020 • Tipy a rady

Hledáte způsob, jak snížit své společnosti daňovou povinnost? Daňová optimalizace nabízí možnosti, jak v souladu se zákonem odvést státu co možná nejnižší platby. Těchto možností je několik.

Nejlepší a nejsnazší je bez pochyby průběžné daňové plánování, na které se ale často zapomíná. Co s tím? Máme pro vás několik tipů.

Snížení daní s rozumem

K volbě vhodné optimalizace je zapotřebí mít souvislé výsledky a již zhruba koncem září znát odhad daňového základu firmy. Optimalizace ale nemá řešit nulové odvody. Nebo alespoň ne opakovaně.

Příliš nízký zisk bude alarmem pro banky, časté ztrátové podnikání zase pro finanční úřad, zvlášť když tomu nepřizpůsobíte životní standard.

Využití daňových slev

Jednou z možností optimalizace daní je uplatnění slevy na dani. U daně z příjmu právnických osob se daň snižuje o 18 tisíc za každého zaměstnance se zdravotním postižením a o 60 tisíc za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením.

Tvorba rezerv

Vyvarovat se velkému dopadu na výsledek hospodářství, který může způsobit předpokládaný budoucí náklad, je možné tvorbou rezervy. Typickým prvkem rezervy je znalost účelu jejího využití bez znalosti přesné výše a období, kdy se bude čerpat.

Tvorbu a použití daňově uznatelné rezervy upravuje zákon o rezervách. Jedná se pak například o rezervu bankovní, v pojišťovnictví, rezervu na opravy dlouhodobého hmotného majetku a podobně. Pro rezervy je zakládán samostatný účet.

Mezinárodní řešení - offshore společnosti

Pro optimalizaci daňového zatížení se často využívají offshore společnosti. Jsou založeny na principu tzv. daňových rájů, jedná se však o zcela legální řešení. V tuzemsku se často stává, že některé položky využité k dosažení zisku jsou daňově neuznatelné.

Pro offshore podnikání však nejsou problémem. Tyto společnosti nemají povinnost vést účetnictví jako takové a podávat daňové přiznání, případně jen po formální stránce.

Toto mezinárodní daňové plánování musí probíhat v souladu se zákonem všech zemí, které jsou do procesu optimalizace zapojeny a nesmí se jednat o daňové úniky.

Charakteristickým znakem offshore společnosti je, že je založena podle místních zákonů, avšak bez podnikatelské aktivity na území daného státu, výnosy dané společnosti pak nejsou v této zemi zdaněny a v dané zemi hradí pouze roční poplatky.

Poplatky jsou ale nižší v porovnání s daňovou zátěží v domovském státě. Tím tedy dochází k optimalizaci daně z příjmů, zisků z dividend či příjmů z licencí a úroků.

Daňové poradenství

Abyste využili co nejpřínosnějšího sníženídaní bez jakéhokoli ohrožení společnosti, je vhodné si nechat poradit. Odborníci přes daňové poradenství vám na základě informací o vaší společnosti navrhnou nejpřijatelnější cestu k nižším odvodům.

Může se jednat o účelně vynaložené výdaje, které sníží před koncem roku základ daně, nákup majetku, rozložení výdajů na následující účetní období, posuny plateb v daňové evidenci.

Častým východiskem je i snaha nevykázat ztráty (hrozí prodloužení lhůt pro případnou daňovou kontrolu), a to například přerušením daňových odpisů.

Autor: Parkerhill.cz

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Tipy a rady'
Tipy na jiné články