Podpora podnikání od Úřadu práce

06.04. 2014 • Tipy a rady

Rozjet svoje vlastní podnikání je snem mnoha lidí. To hlavní, co většinu z nich brzdí, je nedostatek financí do začátku. Člověk pak neví, jak by měl efektivně své podnikání „rozjet“. Neznamená to ale, že byla konečná. Je totiž možné čerpat příspěvek pro začínající podnikatele, který poskytuje úřad práce.

K možnosti čerpání této dotace je nutné splnit několik podmínek: Požaduje se, aby osoba nikdy předtím nepodnikala. Dále musí být člověk nezaměstnaný a být v evidenci na úřadu práce. Jakmile splňujete všechny tyto podmínky, můžete zahájit o příspěvek na zahájení podnikání. Tento státní příspěvek má v podstatě za úkol nové pracovní místo, a dát vám práci. Také má vytrhnout lidi, kteří nemohou dlouho najít práci, z letargie, a dát jim impuls k zahájení vlastního podnikání.

Žádáme o příspěvek na zahájení podnikání

Podání žádosti není nic těžkého. Stačí jen vyplnit příslušný formulář, který nese název „Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti“ a odevzdat ho na pobočce úřadu práce, na kterou pravidelně docházíte. Formulář dostanete přímo na pobočce, nebo si ho můžete vytisknout na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR: http://formulare.mpsv.cz/okdavky/. Nejlepší je, když se o záměru zažádat o příspěvek poradíte s pracovníkem úřadu práce. Ten vám nejlépe poradí, jak co nejvíce zvýšit svoje šance na přiznání dotace.

Společně s formulářem se dále přikládá:

-  zpracovaný podnikatelský záměr,

-  živnostenský list, popř. jiný doklad opravňující osobu k podnikání v daném oboru

-  potvrzení o neexistenci daňových nedoplatků

-  ekonomická rozvaha

-  výše předpokládaných nákladů na zřízení pracovního místa

-  doklad o zřízení platebního účtu

Kromě výše zmiňovaných dokladů musíte ještě přiložit doklady a potvrzení, která jsou nezbytně nutná pro výkon zamýšleného podnikaní. Sem patří například potvrzení od lékaře. Jakmile je žádost hotová a odeslaná, dostává se ke speciální komisi na dané pobočce úřadu práce. Pokud je příspěvek přiznán a osoba začne díky němu úspěšně podnikat, nemusí peníze vracet.

Přístup úřadů práce

Každý region v České republice má svá specifika, co se týče zaměstnanosti. Zatímco některým krajům vládne průmysl, v jiném zcela chybí. Abyste se svojí žádostí byli úspěšní, musíte přijít s něčím, co v daném regionu chybí, jinak řečeno, vyplnit mezeru na trhu. Jen tak se setkáte s co nejmenší konkurencí a nebudete mít nouzi o zákazníky. V poslední době je viditelný trend nedostatku řemeslníku. Z toho důvodu úřady práce vítají úmysl podnikat v řemeslech. Velkou šanci mají i lidí nad 55 let věku, které z důvodu věku jen tak někdo nezaměstná, nezaměstnaní do 25 let věku, a čerství absolventi, které zaměstnavatelé odmítají kvůli nedostatku praxe. Celé schvalování žádosti je ale kompletně v kompetenci regionálního úřadu práce, a bude jen na něm, zda váš nápad odsoudí, nebo ho podpoří.

U vyplacení příspěvku do začátku podnikání není úřad práce omezený žádnou lhůtou, takže vám peníze mohou být vyplaceny v řádech několika týdnů, ale třeba i měsíců. Úřad práce může poskytnout tento příspěvek v několika různých formách:

-  Jako návratný příspěvek – peníze musíte vrátit, jakmile vám začne podnikání vynášet

-  Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

-  Ve formě částečné či plné úhrady vyplacených platových nákladů, včetně pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění

Jakmile vám úřad práce příspěvek poskytne, bude chtít mít jistotu, že jste peníze použili tak, jak bylo domluveno. Připravte se proto na kontrolu.


Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Tipy a rady'
Tipy na jiné články