Seznam nařízených exekucí dlužníků a jak je zjistit

07.03. 2016 • Tipy a rady

V médiích se každou chvíli objevují zprávy o tom, že některá celebrita byla postižena exekucí. Ke zjištění této skutečnosti napomáhá seznam nařízených exekucí dlužníků. Ovšem známé osobnosti jsou jen vrcholkem ledovce, jež bulváru pouze zvyšují prodeje. Reálná skutečnost bývá mnohem horší, protože na mnoho dlužníků se valí jedna exekuce za druhou.

Jak zjistit exekuci

Jakmile vejde exekutor do dveří, pak je již poměrně pozdě. V takovém případě už zabaví různé věci, se kterými se již pravděpodobně nikdy nesetkáte. Také může obstavit peníze na účtu nebo výplatu. Z tohoto důvodu by si každý dlužník měl pohlídat, jestli mu nehrozí nějaká exekuce. Důležité je si tedy pohlídat, jak jsou na tom závazky po splatnosti.

Informace o hrozící exekuci se dají ověřit na 2 místech:

Okresní soud

Pakliže je proti dlužníkovi vedeno exekuční řízení, může si takovou skutečnost ověřit na Okresním soudu, kde má trvalé bydliště. Ovšem valná část dlužníků ani nemá ponětí, kde vlastní jejich Okresní soud sídlí. V dnešní době však existuje adresář Okresních soudů, jenž najdete na stránce http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx.

Centrální evidence exekucí

Informaci o probíhajícím Exekučním řízení také můžete dostat na webové stránce Centrální evidence exekucí (CEE), která je dostupná na adrese http://www.ceecr.cz/. Co všechno vlastně dlužník v této evidenci najde?

-  jméno pověřeného soudního exekutora

-  informace o době zahájení exekuce

-  datum, kdy byla exekuce nařízena

-  o jakou exekuci vlastně jde

-  v jaké fázi se exekuce nachází (např. zda nebyla odložena, zastavena apod.)

Celkem nepříjemnou zprávu představuje fakt, že výpis z Centrální evidence exekucí je zpoplatněný a pro běžného dlužníka se jedná o 60 Kč za jeden výpis. Tuto částku však zaplatíte i ve chvíli, kdy systém zahlásí, že na vás není vedena žádná exekuce. A 60 Kč asi není částka, se kterou byste si při žádosti vystačili, protože pokud chcete získat informace z CEE, pak je nutné se zaregistrovat a tzv. „dobít si kredit“, přičemž první dobití startuje na sumě 240 Kč nezávisle na tom, jestli se chcete podívat jen jednou či vícekrát.

Pokud vás nejprve zajímá, jak vlastně výpis vypadá, pak náhledy najdete na adrese https://www.ceecr.cz/cenik. Jestliže ale plánujete častější nahlížení do Centrální evidence exekucí, pak můžete ušetřit, protože s vysokým počtem výpisů ceny klesají. Třeba rozsah v počtu od 10 001 do 1 000 000 stojí jen 15 Kč za jeden výpis.

Jak vlastně může dojít k exekuci

K exekuci může dojít poměrně rychle. Bývá důsledkem situace, kdy dlužník nezaplatí včas svoje dluhy a následně není ochoten situaci řešit. Na exekuci může dojít i ve chvíli, když dlužník chce situaci řešit, ovšem není schopný nabídnout pro věřitele uspokojivé řešení splátek jeho pohledávek.

Pokud se věřitel rozhodne pro získání svých dluhů formou exekuce, pak musí nejprve získat tzv. exekuční titul. Tím často bývá pravomocný platební rozkaz od soudu, ale existují i některé jiné možnosti. Na něm je následně uvedena povinnost dlužníka k úhradě stanovené částky, kterou by měl ze zákona splnit. Když věřitel dostane exekuční titul, může následně podat návrh na nařízení exekuce u jím zvoleného exekutora. Ten posléze podá návrh k soudu o pověření k udělení exekuce. Tímto momentem začíná běžet exekuční řízení. Soud do patnácti dní prověří návrh. Pokud vše shledá podle zákona, nařídí exekuci usnesením o nařízení exekuce. V ní jmenuje daného exekutora a ten může začít dělat svojí práci.

Jak postupovat při exekuci

V okamžiku, kdy se dozvíte, že je na vás uvaleno exekuční řízení, měli byste okamžitě kontaktovat exekutora, jehož jméno se můžete dozvědět od Okresního soudu nebo ho můžete najít v Centrální evidenci exekucí. Kompletní kontakty jsou následně k dispozici na webové stránce http://ekcr.cz/seznam-exekutoru.

S exekutorem byste se měli dohodnout na co možná nejrychlejší úhradě dlužné částky. Pakliže nemáte peníze, lze zkusit zažádat o půjčku na exekuci, která se dá obstarat u některé nebankovní společnosti. V takovém případě byste však měli zvážit, jestli právě tímto krokem neriskujete zhoršení situace a vstup do dluhové spirály.

Co může exekutor zabavit

Pokud ze strany dlužníka nedochází ke svižnému uhrazení dluhů nebo k nějaké formě dohody s exekutorem, pak musí dlužník počítat s tím, že přijde o majetek. K tomu může dojít v různých formách. Většinou dojde k obstavení bankovních a dalších účtů dlužníka. Následně dochází k exekuci platu, pokud dlužník pracuje. Ovšem výjimkou není ani přímé zabavení majetku. Exekutor navíc může do domu či bytu vstoupit bez vědomí dlužníka a ještě následně naúčtuje náklady, které byly spojené s vniknutím do bytu či domu, což je většinou zámečník.

Nařízené exekuce dlužníků seznam

Jestliže se v žádném případě nehodláte dostat do potíží s exekucí, měli byste na prvním místě včasně platit veškeré dlužné částky. Když už dojde k tomu, že se zaplacení dluhů nedaří, měli byste okamžitě aktivně komunikovat s věřiteli a snažit se s nimi najít nějaké vhodné řešení, které bude vyhovovat nejlépe oběma stranám. K tomu však nemusí dojít vždy. Může také nastat situace, kdy nebude dlužník o dluhu vůbec vědět. Z toho důvodu se občas vyplatí se podívat na nařízené exekuce dlužníků a na jejich seznam. Tam máte možnost zjistit včas hrozící exekuci a na poslední chvíli jí třeba i předejít.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Tipy a rady'
Tipy na jiné články