Jak probíhá nábor zahraničních zaměstnanců?

20.07. 2020 • Tipy a rady

Pokud se firma, či jakákoli společnost rozhodne zaměstnat cizince, vždy to znamená vyšší administrativní činnost, která souvisí s podpisem pracovní smlouvy a potřebnými povoleními.

Nábor zaměstnanců zahraničních přináší firmám také některé výhody. Především je to to vyšší pracovní nasazení zaměstnanců, jejich větší flexibilita nebo zaplnění dlouhodobě volných pracovních pozic.

Nábor pracovníků se nejčastěji provádí na pozice operátor výroby, skladník, pracovníci v automobilovém průmyslu, pracovníci v oblastech pohostinství, údržbáři, řidiči, pomocný zdravotnický personál, stavební dělníci, elektrotechnici nebo švadleny.

Získávání zahraničních pracovníků se dělí do tří základních skupin

  • 1. skupina

Do této kategorie patří zahraniční pracovníci s trvalým pobytem na území ČR. Jejich pracovněprávní poměr je stejný, jak u občanů ČR. Pracovní trh tyto cizince nikterak neomezuje, výjimku tvoří pouze takové pracovní pozice, které vyžadují státní občanství ČR.

  • 2. skupina

Do této skupiny náležejí zahraniční pracovníci, kteří jsou občany členských zemí EU nebo EHS či Švýcarska. Mají volný vstup na náš pracovní trh a pro jejich zaměstnání nejsou tedy potřebné zaměstnanecká karta nebo další doklady a povolení.

Pracovní poměr tak lze uzavřít přímo. Zaměstnavateli však nastává povinnost tuto skutečnost hlásit na příslušném úřadu práce (dle místa výkonu práce) a to nejpozději v den nástupu pracovníka do zaměstnáni.

  • 3. skupina

Tuto skupinu tvoří zaměstnanci ze třetích zemí. U těchto pracovníků jsou, pro případ práce v ČR, vyžadovány doklady a povolení. Po administrativní stránce se pro zaměstnavatele jedná o největší zátěž.

Zaměstnavatel má povinnost tuto skutečnost ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR. Především je potřeba oznámit volné pracovní místo a úmysl zaměstnat na něj cizince u něhož je vyžadováno povolení k zaměstnání a oprávnění k pobytu na našem území.

Pro zaměstnance je nutností zaměstnanecká nebo modrá karta. Jestliže chce zaměstnavatel zaměstnat cizince s těmito doklady, musí souhlasit se zařazením volného pracovního místa do centrální evidence volných pracovních pozic, které jsou obsaditelné držiteli zaměstnanecké či modré karty.

Také je vyžadován souhlas s uveřejněním volného pracovního místa po dobu minimálně 30 dnů na krajské pobočce Úřadu práce ČR.

S cizinci třetích zemí lze pak uzavřít platnou pracovní smlouvy, pokud splní státem stanovené podmínky: získají platné povolení k zaměstnání od výše zmiňované krajské pobočky ÚP ČR a platné povolení k pobytu, nebo jsou držiteli zaměstnanecké či modré karty či karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance a zaměstnavatel zároveň musí cizince přihlásit k platbě dávek sociálního a zdravotního pojištění. Zaměstnavatel je též povinen vyplnit příslušný ohlašovací formulář na stránkách mpsv.

Pokud si chcete ušetřit čas i případné komplikace při náboru zahraničních pracovníků a následném zajišťování pracovních povolení, obraťte se na pracovní agenturu IRS Czech. Dlouhodobě se specializuje na nábor pracovníků ze zahraničí.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Tipy a rady'
Tipy na jiné články