Co nemůže zabavit soudní exekutor?

08.03. 2016 • Tipy a rady

Jako soudní exekutor se rozumí fyzická osoba, která provádí exekuce přesně podle exekučního řádu, kde má postavení veřejného činitele. Soudní exekutor musí být členem tzv. exekuční komory. Určitě je na místě se chovat k exekutorovi slušně, protože v mezích zákona je vyloženě jen na něm, jaký způsob exekuce si vybere. Osobě, která je postižena exekucí, se ve většině případů říká povinný.

Exekutor může využívat následující postupy:

-  Srážky z příjmů libovolného původu, který bude možno legitimně dohledat.

-  Prodejem movitých i nemovitých věcí, pokud nějaké najde. Obvykle se jedná o vydražení.

-  Blokace bankovního účtu.

-  Prodej podniku.

V některých případech však exekutoři dovedou rozdělit společný majetek a prodat (vydražit) jen tu část, která patří dlužníkovi. Slušný exekutor by v zásadě vždy měl postupovat po ose našetřené peníze – srážky z příjmů – exekuce na osobní movité věci.

Za tímto účelem může exekutor legálně využívat několika pomůcek:

-  Má poměrně kontroverzní právo vstoupit do bytu povinného ve chvíli, kdy má podezření, že se v bytě dá něco zabavit.

-  V takovém případě však není podstatné, jestli je či není dlužník doma.

-  Exekutor může zajistit takový byt ve prospěch exekuce a to včetně nechvalně známého oznámení o provedení exekuce na dveřích. Může se tedy stát, že dlužník přijde domů a klíče nepasují, protože byl vyměněn zámek.

-  V mezích zákona je možné zvolit způsob a formu exekuce, takže je výhodné zvolit rozumnou a přátelskou domluvu s exekutorem před nějakými výbuchy vzteku, křiku a nadávek.

-  Exekutor může podat na dlužníka i trestní oznámení z důvodu maření spolupráce ve chvíli, kdy dojde k názoru, že povinný schovává či převádí svůj majetek.

-  Také může předvolat dlužníka k majetkovému přiznání, kdykoliv to uzná za potřebné.

Na druhou stranu exekutor nemá právo:

-  Narušit soukromí vstupem do domu či bytu bez platné pověřovací listiny a průkazu exekutora, přičemž v takovém případě plně zodpovídá za veškeré škody, které napáchá.

-  Nesmí sáhnout na zákonem určené životní minimum, i když jinak jsou jeho možnosti na poli příjmů velice rozsáhlé.

-  Exekutor nemá právo zabavovat domácí mazlíčky, protože zde se jedná o tzv. citovou hodnotu.

-  Také nemůže svévolně zabavovat majetek nejasného či neprokázaného vlastnictví, konfiskovat majetek s rodinnou a citovou hodnotou. Nesmí ani brát povinnému osobní věci pro denní potřebu, pro výkon pracovní činnosti, nezbytné léky apod.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Tipy a rady'
Tipy na jiné články