Nárok na podporu v nezaměstnanosti

27.02. 2016 • Tipy a rady

Když přijde člověk o zaměstnání, není to rozhodně nic příjemného. Asi nejhorší na celé situaci je fakt, že může postihnout v zásadě téměř každého. Pokud se to nakonec opravdu stane, nezbude nic jiného, než se zaevidovat na patřičném úřadu práce a zjistit, jestli vůbec máte nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Český stát se alespoň zčásti o nezaměstnané postará, ale na podporu nemá nárok úplně každý a ostatně ani její výše není nikterak zázračná.

S ohledem na fakt, že informace o podmínkách přiznání podpory v nezaměstnanosti se mohou hodit každému, není od věci se na ně podívat pod drobnohledem.

K čemu podpora v nezaměstnanosti slouží a kdo jí může nárokovat

Tento druh podpory je určený nezaměstnaným lidem s bydlištěm na území České republiky, kteří jsou vedeni v evidenci úřadu práce. Cíl výplaty peněz od státu spočívá ve zmírnění bezprostředních následků toho, že se člověk najednou ocitne bez jakéhokoliv stálého příjmu.

To sice vypadá dobře, jenže nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá ani náhodou každý. Všeobecně se dá konstatovat, že na státní peníze lze myslet jen v okamžiku, že jste přišli o práci a prostřednictvím úřadu práce si hledáte práci novou.

Další zásadní podmínku na přiznání podpory v nezaměstnanosti představuje nutnost platit si ve dvou letech před zaevidováním na úřadu práce minimálně dvanáct měsíců důchodové pojištění, které je součástí sociálního pojištění a je přitom úplně jedno, jestli jste byli zaměstnaní, pracovali na dohodu nebo jako osoba samostatně výdělečně činná.

Co všechno se počítá do doby placení pojistného

Do potřebných dvou let, v nichž se musí platit sociální pojištění, se počítají i náhradní doby zaměstnání.

Z toho důvodu vám bude podpora přiznána v okamžiku, jestliže jste pečovali o potomka do čtyř let jeho věku, brali plný invalidní důchod či připravovali zdravotně postiženou osobu k práci. Nárok máte i v případě dlouhodobě vykonávané dobrovolnické služby akreditované Ministerstvem vnitra nebo při péči o osobu závislou na vaší pomoci, s níž jste společně hradili náklady na své potřeby. Pokud byla na vaši pomoc odkázána osoba mladší deseti let, může vykazovat závislost I. stupně. V dalších případech je uznáván II., III. a IV. stupeň.

Výška a délka podpory

Je asi jasné, že uchazeči o zaměstnání ve vyšším věku mají na našem trhu s prací o něco horší výchozí pozici, takže se dá čekat, že podporu budou pobírat v delším časovém úseku.

Pokud je vám méně než 50 roků, čerpáte státní peníze 5 měsíců. Do 55 let získáte podporu již na 8 měsíců a nad tento věk máte nárok dokonce na 11 měsíců.

Co se týče konkrétní výšky podpory v nezaměstnanosti, pak každý uchazeč je posuzován zcela individuálně. Obecně platí, že od úřadu práce lze získat nanejvýš 0,58 % průměrné mzdy v České republice, což je momentálně 14 604 Kč. Pouze v případě rekvalifikace se podpora od státu navyšuje na 0,65 %.

Ovšem takovou částku dostane jen málokdo. Výše dávky se totiž vypočítává z průměrného čistého měsíčního výdělku za poslední čtvrtletí, přičemž první dva měsíce dostanete 65 %, třetí a čtvrtý měsíc už je to jen 50 % a do konce podpůrčí doby pak pobíráte již jen 45 % z původního platu.

Když jste však ukončili předchozí práci sami nebo dohodou bez závažného důvodu, budete pobírat po celou dobu jen 45 % z čistého platu získaného v posledních třech měsících.

Výpočet podpory u náhradní doby zaměstnání

Pakliže jste před nástupem na úřad práce nebyli v žádném klasickém pracovním poměru, ale pouze ve výkonu náhradní doby, vypočítá se výše státní podpory ze státem uznané průměrné mzdy. Jako příklad uveďme nástup po rodičovské dovolené, kdy si přijdete po dobu dvou měsíců na 0,15 násobek průměrné mzdy, další dva měsíce budete pobírat jen 0,12 násobek a ve zbývajícím čase budete pobírat 0,11 násobek. Obdobné pravidlo bude uplatněno i v případě, když nedoložíte doklady o příjmech.

Kdy na podporu nemáte nárok

V některých případech se může stát, že sice splníte dvě výše popsané podmínky a přesto nebudete mít nárok na podporu.

Ono celkem postačí pobírat obyčejný starobní důchod či vyšší výsluhy a na dávky nemáte nárok. Nárok také ztratíte ve chvíli, kdy budete v půlroční době před evidencí na úřadu vyhozeni ze zaměstnání kvůli vámi způsobené závažné chybě.

A jestliže náhodou získáváte přivýdělek v jakémkoliv zaměstnaneckém vztahu kromě hlavního pracovního poměru, také nedostanete žádný příspěvek.

Pokud znovu ztratíte zaměstnání

Když si seženete práci, o kterou ale po nějaké době opět přijdete a skončíte znovu v evidenci pracovního úřadu, pak stačí platit půl roku důchodové pojištění a máte zase nárok na podporu v nezaměstnanosti. Kdyby však s vámi zaměstnavatel ukončil pracovní poměr kvůli organizačním důvodům nebo jste odešli z důvodu zdravotních problémů, dostanete podporu okamžitě.

Odstupné a podpora

Jestliže s vámi zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr a vyplatil vám odstupné, pak se podpora v nezaměstnanosti posouvá. To jinými slovy znamená, že první dávku na účtu najdete až po době, jež byla odstupným pokryta.

Interesantní situace nastane ve chvíli, kdy máte na odstupné nárok a zaměstnavatel vám ho nevyplatil. V takový okamžik dejte žádost na pracovní úřad, jenž vám následně může uznat odstupné a vyplatit ho ve výši 65 % toho původního.

Živnostenský list a podpora

Velký pozor si musí dát každý, kdo má živnostenský list a alespoň občas ho využívá. Pokud se totiž chcete v takovém případě přihlásit do evidence úřadu práce jako nezaměstnaní, nesmíte mít živnostenský list aktivovaný.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má velká část evidovaných uchazečů

Na pracovní úřad se asi nechce vůbec nikomu. Pokud už tam jste, pak byste neměli zůstávat nečinně sedět. Zaměstnanci úřadu práce zjistí nárok na podporu v nezaměstnanosti a budou vám ji každý měsíc vyplácet. Na úřadě vám pomohou při hledání nové práce a umožní případný rekvalifikační kurz.

Evidence mezi nezaměstnanými není pro nikoho příjemná, nicméně s aktivním přístupem si brzy najdete pracovní místo, které bude odpovídat vašim představám.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Tipy a rady'
Tipy na jiné články