Jak vysoké výživné se platí

22.12. 2014 • Tipy a rady

V dnešní moderní době je rozvod téměř běžnou věcí, která se týká téměř každého druhého manželství. Tato skutečnost je smutná, ale bohužel pravdivá. Do svazku manželství vstupovali dva lidé, kteří si slibovali lásku a pochopení do smrti. Rozvod je konečnou stanicí. Smutnější je to v tom, pokud jsou ve hře i děti. Potomci jsou ve většině případů svěřováni do péče matky. Pokud o ně samozřejmě jeví zájem. Na partnerovi tudíž zůstává vyživovací povinnost. Výše výživného je u každého jiná. Není pevně stanovená a konkrétní výši stanoví soud. Částka nemusí být konečná. V průběhu let a věku dítěte se může měnit.

Co je to výživné

Výživné je platba, kterou platí jeden z rodičů na dítě, pokud je rozvedený. Touto dávkou je zajištěno, že dítě může dosáhnout stejné životní úrovně, jako jeho rodič. Peníze nejsou vypláceny přímo dětem, ale jejich zákonným zástupcům, nejčastěji matce. A to až do doby, než dítě dosáhne plnoletosti. Dovršením plnoletosti může dítě samo přebírat výživné. To je vypláceno až do doby, než dítě dostuduje. Rodič je teda povinen platit soudem stanovenou dávku, aby dítě dosáhlo alespoň podobné životní úrovně. Asi by bylo nespravedlivé, kdyby rodič byl zajištěný milionář a jeho dítě žilo s druhým rodičem na pokraji bídy.

Výše výživného

Obecně nelze říci, jaká výše výživného je. Jedná se totiž o různorodou částku, která je stanovována soudem. Soud rozhodne o výši výživného na základě několika faktorů. Rodič soudu musí doložit všechny podklady o příjmech a výdajích. To stejné je požadováno i od dítěte, respektive jeho zákonného zástupce. V tom případě se bere ohled i na záliby dítěte, jeho koníčky, školní povinnosti nebo třeba jeho zdravotní stav. Soud na základě této dokumentace stanoví výšku výživného. 

Existují i faktory, které naopak výši výživného snižují. Jako například povinnost platit výživné z jiného manželství nebo třeba nemohoucím rodičům. Obvyklá cena výživného se pohybuje v rozmezí od pěti set korun až do pěti tisíc. V extrémně zámožných lidí je to i mnohem více. Rodič může sám navrhnout částku, kterou bude na dítě platit. V praxi se ovšem často děje to, že vyživovací povinnost je stanovena podnikateli, který přiznává jen část svých výdajů. Okrádá tím nejen stát, ale vlastně i své dítě, kterému je výživné stanoveno na nižší hranici. Nemá-li rodič zájem přispívat na dítě více, a ve skutečnosti má spoustu peněz, může druhý rodič podat trestní oznámení a snažit se vysoudit navýšení výživného.

Jak se výživné vyplácí

Výživné je ve stanovené výši vypláceno obvykle jednou měsíčně. Tyto peníze by měly být využity pro účely dítěte, ať už na potraviny, oblečení nebo školní pomůcky. Je také možné se domluvit, že peníze budou ukládány dítěti do budoucna na nějaký speciální účet nebo spoření.

Změna výživného

Změna výše výživného je možná a stanovuje to opět soud. Může k tomu dojít hned z několika důvodů. O změnu, ať už zvýšení, či snížení, může zažádat rodič, který výživné platí. Můžou ho k tomu vést jisté okolnosti, jako je ztráta zaměstnání, či naopak nalezení perspektivnějšího zaměstnání. Dále o změnu může zažádat dítě, respektive jeho zákonný zástupce a to opět z několika důvodů, ať například nástup na studia, zdravotní problémy.

Nejen výživné

Výživné není jedinou starostí rodiče o dítě. Rodiče jsou vždy dva, nepočítáme nyní s úmrtím a jinými podobnými případy. Rodič může dítě i jinak podporovat. Může mu přispívat i dalšími finančními obnosy, kupovat dárky nebo podporovat na studiu. Tyto platby se do výživného v žádném případě nezapočítávají. Rodič to dělá dobrovolně kvůli prospěchu svého dítěte.

Nic se nevrací

Rodič nemůže po dítěti ani jeho zákonném zástupci žádat o vrácení výživného. Není přípustné, aby rodič platil výživné zpětně. Dítě totiž peníze potřebuje každý měsíc a ne půl roku nic a pak dostat peníze najednou. Dítě, jeho zákonný zástupce, může požádat o navýšení výživného. Zpětně placené výživné je jen v té době, kdy například v říjnu požádáte o zvýšení výživného, ale soud to schválí až v prosinci. Rodič je ale povinen doplatit i za měsíce říjen a listopad.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Tipy a rady'
Tipy na jiné články