Tipy kam neinvestovat

14.03. 2014 • Investice

Svět investic je velká oblast – svoboda a možnost vlastního rozhodnutí. Avšak i toto odvětví má své klady a zápory. S volným polem působnosti je jen krok ke špatné investici, kdy o svůj vklad nakonec přijdete. Pokud někdo ručí 100% bezpečností při investicích je buď jasnovidec, génius nebo osoba, která lže a jen má v úmyslu se na vás obohatit. Pravda je, že vše, co zní až moc lákavě, nás donutí k zamyšlení (investice s vysokými výnosy, minimální riziko, minimum práce, vše vyřeší za vás, nic nebudete muset dělat apod.) Pouze tedy poskytnete finance a čekáte, co strhujícího nastane. V mnoha případech se něco úžasného stane, ale rozhodně to pro vás nebude mít kladný dopad. Buďte tedy ostražití!

Do světa investic neustále vstupují nezkušení investoři. Tito jedinci vábí ty, kteří mají zájem se pouze obohatit a připravit o peníze důvěřivce. Jistěže to není etické, ale častokrát je to tak. Ve světě investic nic není 100 %. Pokud někdo tvrdí opak, už to je podezřelé a zvažte, zda chcete s takovým člověkem začít obchodovat.

Na poli investic je důležitá racionalita – na emoce a city není čas. Ovšem emoce jsou nevítaným hostem při investicích s hojným výskytem – negativní dopad na investora – více škod než užitku. Z tohoto důvodu je tedy doporučováno city do tohoto odvětví vůbec nezatahovat. Racionálně smýšlející člověk má v investicích výhodu (ostatní se to musí naučit). Je logické, že nejspíš každému investorovi někdy investice nedopadla (často nezůstalo u jedné). Avšak investoři se zkušenostmi jsou si vědomi, že peníze je potřeba rozdělit na dílčí části a vložit je do několika investic – bezbolestná ztráta jedné z nich. Čemu je dobré se ve světě investic raději vyhnout? Co představuje pro investory lákadlo, kterého chtějí dosáhnout? Na co je potřeba si dát pozor? V tomto článku se dočtete pár tipů, kterým se vyhnout (nepřinesou užitek).

1. Dividendové "odměny"

V první řadě se seznámíme s pojmem dividenda – výnos ze zisku jisté společnosti. To tedy znamená, že jste ve společnosti akcionářem, jelikož vlastníte její akcie. V takovém případě se smíte (dle práva) podílet na zisku (dividendy) a zasahovat do vedení společnosti při shromáždění (valná hromada). Své akcionáře se firmy snaží podněcovat a oceňovat jistými způsoby (vyplácení dividendů, zpětné odkoupení akcií). Vidina zisku vede osoby často k souhlasu, ale neměli by podlehnout tlaku. Je totiž dost možné, že právě touto cestou se firma pouze snaží skrýt potíže (tzv. vám maže med kolem pusy). Vy jste ale ve společnosti akcionářem, nenechte se opít rohlíkem a ptejte se.

2. Investice je bez rizika

Jestli zaslechnete názor, že investovat do akciových indexů je nesmysl, zbystřete. Takoví jedinci totiž tvrdí, že každý průměrný investor je schopen dát dohromady akciové portfolio se stabilním ziskem (převyšuje 50 % ročně). Na toto si opravdu dejte pozor! Kdyby to bylo pravdivé tvrzení, tak nikdo z nás nemusí pracovat a budeme pouze investory s přepychovým životem. Na trhu (nejen) platí, že jsme si všichni rovni – žvanilové na to doplatí. Před žvanili si dávejte pozor, aby vám pak nezůstali pouze oči pro pláč. Investoři, co všude byli a vše vědí, jsou jen ti, kteří si zvyšují sebevědomí a kredit. Dle mého názoru si zvýšíte kredit jen vhodnými investicemi (ne sebevědomím). Dostává – li se vám rad od někoho podobného, neberte je vážně – pro dobro vaše i vašich peněz.

3. Upravené finanční výsledky

Lákavé, že? Vždyť to dělá většina (říkáte si), že se trochu přikrášlí před okolím. Ideální příkladem právě výše zmíněného je ono zveřejnění očištěného zisku/ztráty. Společnosti si tento výsledek jednoduše poupraví podle sebe – ilegální; lež svým akcionářům. Dostanete – li tedy do rukou firemní čísla, která uvádějí očištěný zisk, je to přetvářka – usmívejme se a předstírejme, že se nic neděje, a i když jsme čísel nedosáhli, říkejme, že ano. Je dobré se ve výsledných financích orientovat – neznalec je ztracen. Pročítejte pozorně a po dobu, kterou potřebujete. Žádejte podrobnosti nejen neprokazatelná čísla. Jako akcionář nechcete o své finance přijít díky přibarveným finančním výsledkům.

4. Sebeklam

Sebeklam je nebezpečím i v obyčejném životě. Zapisujte si statistiku svých obchodů – poznatek vlastních zdarů a krachů je podstatná (potvrzují to i zkušení investoři). Bez řádně vedené statistiky častěji zapomenete na špatné investice a nezdařené obchody. Je to racionální úvaha, jelikož i v běžném životě to zlé a negativní vytěsníte a soustředíte se jen na pozitiva. Avšak opomenutím nevhodných investic a špatných obchodů své omyly neustále opakujete. Prvním krokem k úspěchu je přiznat si, že jste udělali chybu a hlavně kde. Nikdo nejsme neomylní a pro budoucí investice je to jen plus. Když zjistíte, kde se chybovalo, učíte se – pro příště budete pozornější a chybu nezopakujete – zdařilý obchod.

5. Oddalování neúspěchu

Nikdo nemá rád prohry a kdo tvrdí opak, lže sám sobě. Neúspěch si lidé nechtějí přiznat, ale právě přiznání je klíčové. Přestaňte se dívat kolem sebe skrz růžové brýle ať vidíte svět takový jaký doopravdy je. Za neúspěch není třeba studu, ale stydět byste se měli v momentě, kdy si něco sami sobě nalháváte. Všechny tyto situace se dají převést do světa investic. Vykazuje – li vaše portfolio nějaké zřetelné ztráty, není to pro vás moc příznivé. V takovém případě urychleně ztrátovou věc odstraňte a přestaňte doufat. Každý člověk chybuje a je tedy ideální, pokud si toto uvědomíte a začnete dle toho jednat. Zaměřte se jen na fakta – touha, hypotézy a přeludy nepatří do obchodu.

6. Přehodnocování

Čas od času je ideální se na věci podívat z jiného úhlu pohledu a přehodnotit je – je to výhodné nebo nebylo by lepší se toho zbavit apod. Když něco nakoupíte, cílem je prodej a hlavně cena. Ve většině případů je prodejní cena vyšší než cena původní (nákupní) – chcete vydělat. Nastavte si také max. přípustnou ztrátu (stát se může cokoliv). Pásmo prodeje nikdy nerozšiřujte – stanovujete tím, že v případě poklesu akcie pod danou mez dojde k jejich prodeji. Avšak začne – li akcie klesat těsně nad minimem, hranice se posunuje. Následně dojde výrazně k poklesu akcie a vy ji tedy prodáte a získá omezenou ztrátu.

7. Moc většiny

Moc většiny neboli síla davu. Setkáváme se s tím i v reálném životě na každém kroku – všichni mají dotykový telefon tak já ho musím mít též; kamarádi nosí jen značkové šaty tak proč se taky nepodívat ve značkových obchodech a mnoho dalšího. S touhou přiklánět se k davu se již nejspíš rodíme. Ovšem ve světě investic radí zkušení investoři, že nechat se strhnout davem, cítit jeho sílu a být jeho součástí se ne vždy vyplácí. Máte – li svůj názor, o kterém jste přesvědčeni, nemáte sebemenší důvod ustoupit – ani v momentě, kdy jsou všichni proti vám. Moc a síla davu se leckdy přeceňuje, a pokud si ostatní myslí něco jiného než vy, neznamená to ještě, že je to pravda. Jistě, stane se, že pravdu mají a dopadne jim investice. Nicméně vy můžete být s sebou spokojeni, protože jste si stáli za svým názorem. Právě s tímto postojem budete na burze úspěšnými obchodníky a snadno odhalíte člověka, který se na vás bude chtít jen přiživit nebo manipulátora.

8. Investiční doporučení

Investoři jsou leckdy zavaleni hromadou investičních doporučení, analýz apod. Den co den se musí investoři prokousat těmito dokumenty – třeba je vytřídit a užít jen ty ze spolehlivých zdrojů – o zbytek se nestarají. Investoři nečiní svá rozhodnutí na základě 1 informace od 1 zdroje – víc informací + víc zdrojů = věrohodnost. Také nemůžete věřit všemu, co vám někdo pošle v  e – mailu. Webové stránky čítají mnoho osob („odborníků“) na vše a jejich „výhodná doporučení“ tak posílají hromadně úplně všem. Ovšem tyto „výhodná doporučení“ vás mohou ve výsledku připravit o finance a to jistě nikdo nechce.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Investice'
Tipy na jiné články