Hrubá, superhrubá a čistá mzda

10.04. 2014 • Tipy a rady

Není na škodu, pokud většina z nás má přehled o hlavních pojmech na poli financí a umí se vyznat v jejich chodu (pojmy jako hrubá, super hrubá nebo čistá mzda – jde o finanční ocenění vykonané práýplata). Plus, sníte – li o tom, že jednoho dne z vás bude podnikatel (budete zaměstnavatelem pro ostatní lidi) je zásadní se dostatečně orientovat v tomto oboru. Obnos, který bude v konečném výsledku vašemu zaměstnanci vyplacen na jeho účet je značně nižší, než suma, kterou odvádíte státu za jistého jedince jako jeho zaměstnavatel. Z tohoto důvodu je nezbytné dané problematice rozumět.

Mzdový náklad zaměstnavatele

V právu není pojem super hrubá mzda nijak ukotvena, a proto také tento název není úplně náležitý. Termín „mzdový náklad zaměstnavatele“ je trefným pojmenováním, ze kterého je jasně patrno, oč se jedná. Již zmíněný výraz super hrubá mzda se zrodil ve spojitosti s reorganizací veřejných financí, kdy se tímto označením snažili formulovat moderní metodický způsob výpočtu daně. Konkrétněji řečeno „výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků“. V praxi to znamená, že super hrubá mzda je coby mzda hrubá, která je zvýšená o zdravotní + sociální pojištění (zaměstnavatel jej odvádí za své zaměstnance – sociální 26% a zdravotní 9% z hrubé mzdy pracovníka). Z totožné částky (super hrubé mzdy) je dále spočítána i základní daň.

Hrubá mzda

Podívejme se blíže na termín „hrubá mzda“. Hrubá mzda znázorňuje kompletní peněžní odměnu pracovníka za vykonanou práci (suma je stále nezdaněná a bez dalších nutných odpočtů). Pokud budete podepisovat smlouvu o zaměstnání, váš platový výměr bude nejpravděpodobněji obsahovat částku zrovna této hrubé mzdy (mějte se tedy na pozoru). I v případě, kdy bude dotázání od potenciálního šéfa na vaši vidinu o platu – objasněte si, jestli je řeč o hrubé mzdě či čisté, ať pak nejste zaskočeni.

Čistá mzda

Od hrubé mzdy vede krok k obnosu mzdy čisté. Tady už jde přímo o reálně vyplacenou částku pracovníkovi za jeho provedenou práci. Tato suma je sesazena o odevzdání sociálního a zdravotního pojištění a o daň z příjmu.

Mzda – z čeho se skládá

Plat všech zaměstnanců je tvořen několika komponenty a my všichni bychom o nich měli něco málo vědět. Zejména jde o pevný komponent, který zastupuje paušální výše našeho platu. Dále máme díly pohyblivý, který je tvořen různorodými odměnami, bonusy, příplatky či osobními ohodnoceními. Tyto termíny nejsou vůbec identické, jak se to na první kouknutí jeví. Například příplatky musí vyplácet každý zaměstnavatel – dávky, které se povinně vyplácejí za přesčasy či odpracované hodiny v období státních svátků. Shodné je to také s příplatky za práci „ve ztíženém pracovním prostředí“ (horší podmínky pro výkon zaměstnání) – povinné. Individuální ohodnocení je pokaždé osobní a jde o dlouhodobé ohodnocení soukromých kvalit a hodnot určitého zaměstnance.  Úroveň této náhrady je závislá pouze na rozhodnutí zaměstnavatele. Sumy navíc (prémie) jsou motivačního rázu a jejich úkolem je motivovat pracovníka k vyššímu pracovnímu nasazení. Jsou zobrazeny v %. Odměna je ohodnocení jednorázové a znovu jde o osobní přístup. Dalším komponentem mohou být třeba i nemocenské dávky (pokud jsou vypláceny).

Druhy mezd

Je důležité také vědět o existenci několika dalších typů platů – časovaná, úkolová, podílová. Mzda časovaná je přímým úměrem toho, kolik hodin konkrétní zaměstnanec odpracuje. Zcela odlišný průběh má úkolová mzda – konkrétně stanovena suma za jednotku – zásadní počet vykonaných jednotek daným pracovníkem. Podílová mzda se nejčastěji objevuje na poli obchodu, jelikož je vázaná na celkový obrat firmy (společnosti). Hojně se lze také setkat s mixem více typů mezd, zejména při dlouhodobém zaměstnaneckém poměru. Tento typ mzdy je pak tedy označován za mzdu „kombinovanou“.

Pokud budete chtít znát i jiné detaily a informace z tohoto oboru, orientujte se pokaždé na jeden faktický případ (ten váš) a zužitkujte eventualit speciální literatury a internetu. Pokaždé si hleďte současných pramenů, ze kterých berete informace, jelikož jedná – li se o mzdy, zákony okolo nich mnohdy doplňují a mění se jejich forma.

Spoléhám na to, že článek vám rozšířil vaše podvědomí o tomto oboru.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Tipy a rady'
Tipy na jiné články