Jak správně podat insolvenční návrh?

14.08. 2017 • Tipy a rady

Návrh podává dlužník písemnou formou na adresu krajského soudu, v jehož obvodu má bydliště. Návrh na příslušném formuláři (naleznete na stránkách www.insolvencni-zakon.cz) musí být opatřen úředně ověřeným podpisem. K návrhu musí být dále přiložen:

  • přehled o příjmech a seznam dlužníkova majetku včetně pohledávek s uvedením jeho dlužníků;
  • seznam dlužníkových závazků s uvedením jeho věřitelů;
  • listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek;
  • souhlas věřitele;
  • případný souhlas manžela/ky;

V případě, že svůj dluh likvidujete prodejem svého majetku, musí být návrh doplněn o znalecký posudek.

Pokud návrh podává dlužník sám na sebe, musí uvést, proč se domnívá, že je v úpadku, doložit to důkazy a dodat další informace, které vyžaduje zákon (seznam majetku, dluhů, závazků a některé další zákonem stanovené požadavky).

Dále může dlužník v návrhu uvést, jak má být podle jeho názoru úpadek řešen; dlužník, který se chce oddlužit, tak pak dokonce učinit musí - spolu s návrhem je totiž v takovém případě nutné rovnou spojit i návrh na oddlužení.

Podává-li návrh věřitel, uvede, proč si myslí, že daný dlužník je v úpadku, doloží to důkazy a připojí přihlášku své pohledávky.

Ať už podává návrh dlužník nebo věřitel, musí být vždy jasně specifikováno, kdo je navrhovatel a kdo dlužník a proč existuje předpoklad úpadku. Návrh musí směřovat na krajský soud, v jehož obvodu má bydliště nebo sídlo dlužník; je-li podáno nesprávnému soudu, soudy si mezi sebou návrh přepošlou.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Tipy a rady'
Tipy na jiné články