Profi CZ: Jak postupovat v případě nesplacené půjčky nebo neuhrazené faktury?

24.08. 2016 • Tipy a rady

V dnešní době se každý z nás může dostat do svízelných finančních situací. Mezi ně patří například případy, kdy vám dlužník nesplatí na základě řádně uzavřené smlouvy půjčku. Dalším příkladem může být třeba ani po opakovaném avízu neuhrazená faktura. Co dělat, pokud se něco podobného stane i vám? Především nepropadejte panice. Většinou se dá vše velice pohodlně vyřešit s pomocí externí firmy, jež se specializuje na mimosoudní vymáhání pohledávek. Stačí oslovit společnost Profi CZ – je velmi pravděpodobné, že najdete řešení vedoucí k úspěchu.

Vysoká míra úspěšnosti vymáhání dluhů

Obrovským pozitivem mimosoudního vymáhání pohledávek je zejména vysoká úspěšnost. Jinými slovy to znamená, že ve většině případů je dosáhnuto uhrazení dluhu. Není divu, firma totiž disponuje dostatkem zkušeností a vědomostí, ví jak přesně postupovat a to v mezích zákona! Pracovníci Profi CZ jsou schopni provádět osobní návštěvy u dlužníka, případně zavítat i do jeho zaměstnání. Pro dlužníka je to velice nepříjemné a obvykle udělá vše proto, aby se takové situace neopakovaly, tedy zaplatí svou pohledávku.

V ojedinělých situacích nemusí být tento postup úspěšný a celá věc se potom musí předat do rukou soudu. Následuje standardně exekuční řízení. Je důležité zdůraznit, že je-li vymáhání pohledávky neúspěšné, nic neplatíte.

Dalším řešením je odkup pohledávek

U některých věřitelů přistupuje společnost Profi CZ k odkupu pohledávek. Celý proces probíhá ze začátku stejně, jako ve výše zmiňovaném případu vymáhání dluhů, avšak v momentě, kdy jsou zjištěny důležité informace o dlužníkovi a pohledávce, dojde k odkoupení pohledávek. Vám jsou vyplaceny peníze, které dlužník dluží a následné řešení již probíhá mimo vás, tedy mezi dlužníkem a Profi CZ.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Tipy a rady'
Tipy na jiné články