Jak vyhlásit osobní bankrot

12.12. 2013 • Tipy a rady

Osobní bankrot, aneb jak začít s čistým štítem. Když musí podnikatel vyhlásit bankrot své firmy, je to hodně obtížné. Bohužel boj na trhu je tvrdý, a občas se to prostě stane. Roku 2008 vešel v účinnost zákon o úpadku všech právnických i fyzických osob. Díky němu se netýká bankrot pouze firem, ale mohou ho vyhlásit i jednotlivci. Podmínky vyhlášení osobního bankrotu jsou ale hodně tvrdé, a spousta pokusů skončí nezdarem. Jakmile se vám ho podaří vyhlásit, jste na tom mnohem lépe. Zaplatíte pouze 30% svých dluhů, úroky z půjček už neporostou a exekutor na vás nebude moct.

Podmínky pro vyhlášení osobního bankrotu

Vyřizování osobních bankrotů má na starosti Institut oddlužení. Abyste se na něj mohli v této věci obrátit, musíte splňovat následující podmínky:

1) Musíte být fyzická osoba.

2) Musíte mít dluh minimálně u dvou věřitelů.

3) Finanční závazky, které vůči věřitelům máte, musí být minimálně třicet dnů po splatnosti. To se vám stane v případě, kdy máte daný splátkový kalendář, který nemáte kvůli nedostatku financí splácet, ani kdybyste chtěli.

4) Za posledních pět let před žádostí nesmíte být pravomocně odsouzení za trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy.

K oddlužení pak dochází dvěma možnými způsoby:

1) Dojde k prodeji majetku nabytého do rozhodnutí soudu o oddlužení.

2) Předem určenými splátkami.

Je tedy jasné, že abyste mohli vůbec osobní bankrot vyhlásit, musíte být vlastníkem majetku, který jste ochotni prodat, a výtěžek použít k částečnému zaplacení svého dluhu. Tento výtěžek musí pokrýt alespoň 30% z dlužné částky. Když nejste vlastníkem takového majetku, je třeba mít pravidelný příjem (mzdu, důchod,…). Tento příjem musí být takové výše, abyste byli schopni dalších pět let každý měsíc splácet minimálně 30% celkové dlužné částky. Pokud je váš příjem příliš nízký a této podmínce nevyhovuje, nemůže být použitý k vyhlášení osobního bankrotu. V takové situaci je dobré mít movitějšího příbuzného či dobrého známého, který vám bude se splácením částečně pomáhat. Každopádně se ale připravte, že minimálně po dobu následujících pěti let si budete muset vystačit maximálně se životním minimem.

Osobní bankrot

Nejprve je třeba říct, s jakými dluhy nemá cenu se k soudu vůbec obracet. Jsou to: závazky vůči státu, dluh na zdravotním pojištění, zajištěná pohledávka, daňové nedoplatky, a také dluhy na hypotéce či leasingu.

1. krok – návrh

Jakmile se domníváte, že splňujete podmínky k oddlužení, musíte nejprve poslat návrh na zahájení insolvenčního řízení. Příslušným úřadem je krajský soud, který se určuje podle místa bydliště dlužníka. Návrh musí být vždy napsaný na počítači! Tištěnou podobu návrhu je nutné úředně ověřit, pokud používáte elektronickou poštu, musí být připojený váš elektronický podpis.

Aby se soud vaším návrhem vůbec zabýval, musíte do něj uvést tyto položky:

1) Kompletní přehled všech vašich příjmů.

2) Seznam vašeho majetku doložený znaleckým posudkem.

3) Seznam všech pohledávek včetně jmen věřitelů. V případě, že není dlužník schopen zaplatit některému věřiteli alespoň 30% dluhu (tzv. „nezajištěný věřitel“ú, je potřeba připojit jeho písemný souhlas.

4) Způsob, jakým by mělo k oddlužení dojít.

Pokud obsahuje návrh všechny tyto položky, soud přidělí vašemu případu insolvenčního správce. Od této chvíle běží lhůta, ve které musí věřitelé uplatnit své pohledávky (tato doba je 30 dnů).

I když si možná věříte a budete chtít návrh sepsat sami, nedělejte to. Raději si přizvěte na pomoc osobu, která se v dané oblasti pohybuje a ví, jak návrh napsat tak, aby měl co největší šanci na úspěch.

2. krok – rozhodnutí

Jakmile soud uzná, že splňujete všechny podmínky a schválí oddlužení, dostanou se ke slovu nezajištění věřitelé. Ti se podle možností rozhodnou, zda preferují splácení dluhu, nebo uspokojení pohledávky z prodeje vašeho majetku.

Může se ale také stát, že soud oddlužení neumožní (neschválí ho, nebo zamítne). V takovém případě máte možnost se odvolat, a soud má dva měsíce na to, aby vaše odvolání posoudil a rozhodnul. Pokud bude jeho stanovisko opět negativní, přichází na řadu konkurs.

3. krok – splácíme své dluhy

Když soud schválí vaše oddlužení, měli byste za to být vděční a co nejvíc se snažit o umoření dluhů. Pokud splácíte každý měsíc podle splátkového kalendáře, požaduje se od vás, abyste měli pravidelný měsíční příjem. Když z jakéhokoliv důvodu o práci přijdete, máte povinnost co nejpečlivěji hledat nový zdroj příjmů. Kdyby vám náhodou spadl do klína majetek získaný darem nebo dědictvím, nemůžete si ho nechat pro sebe, ale musíte ho použít ke splátce dluhu. Přidělený insolvenční správce si vaše příjmy pečlivě hlídá, proto je musíte každý půlrok hlásit nejen jemu, ale i věřitelskému výboru. Navíc po vás může být požadováno daňové přiznání z doby oddlužování.

V období oddlužování si budete připadat úplně na mizině. Tento stav ale v žádném případě neřešte dalšími dluhy, které byste nemohli splácet!!! Navíc žádná solidní finanční instituce člověku s cejchem osobního bankrotu nepůjčí. Museli byste zavítat k poskytovateli s lichvářskými praktikami, se kterým byste se dostali ještě do horších problémů.

4. krok – splnili jsme splátkový kalendář

Pokud poctivě splácíte podle plánu oddlužení po celých pět let, vydá soud rozhodnutí, ve které zbytek dluhů odpouští. V tomto okamžiku by mělo být uspokojeno 30% pohledávek. Když se vám tohoto čísla nepodařilo dosáhnout, je třeba prokázat, že to nebylo vaší vinou, ale že do situace zasáhly nepředvídatelné události, se kterými jste nemohli vlastní vůlí nic udělat. Stačí také dokázat, že případné posunutí záležitosti do konkurzu nic nevyřeší.

Rada na závěr – pozor na podvodníky!!!

Nečestní lidé bez kousku citu v těle se najdou v dnešní době snad v každé oblasti. Oddlužování není výjimkou. Můžete narazit na celou řadu oddlužovacích společností, které se tváří jako vaši zachránci. Jediné, o co jim ve skutečnosti jde, jsou samozřejmě peníze. Jen samotné sepsání návrhu vás u nich bude stát neskutečně vysokou částku. Zoufalí lidé ale jejich služby stále využívají kvůli své obavě z byrokracie.

V praxi se stává, že soud celou třetinu návrhu zamítne. Pokud se tak stane, přijdete nejen o spoustu peněz, ale navíc zaplatíte za neúspěch.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Tipy a rady'
Tipy na jiné články