Co je pojistka na blbost

02.03. 2016 • Tipy a rady

Pojistka na blbost je mezi lidmi velice rozšířený pojem. Ovšem pokud se zeptáte, co skutečně tento pojem představuje, řada lidí neodpoví úplně přesně nebo odpoví zcela špatně. Jestli si také nejste úplně jisti, pak můžete díky našemu článku zjistit všechno potřebné. Též se dozvíte, na co byste měli při uzavírání pojistky myslet nebo jak ji nejlépe uzavřít.

Co je pojistka na blbost

Pojistka na blbost je ve své podstatě specifický druh pojištění, jenž kryje různá rizika. Jde převážně o újmy na zdraví, škody na majetku a finanční škody. To všechno za předpokladu, že nějakou škodu způsobí pojištěný člověk nějakému jinému člověku či firmě. Pojistka na blbost se rozhodně nevztahuje na škody způsobené sobě samému. Oficiální název pojištění je „pojištění odpovědnosti“ a může být zaměřeno na různé oblasti, jak si předvedeme v následujícím textu.

Na co se dá pojistka na blbost uzavřít

Pojištění odpovědnosti vůči zaměstnavateli

Tento druh pojištění proti blbosti je pravděpodobně ten nejznámější, což však neznamená, že je odpovídajícím způsobem využívaný. Řada lidí totiž rizika škod, které by mohla napáchat zaměstnavateli, podceňuje. Ale přitom nelze nikdy vyloučit, že dojde k poškození firemního majetku, nabourání služebního autu nebo k další škodě.

Pojistka na blbost u zaměstnanců kryje poměrně velkou částku, jakou může zaměstnavatel požadovat. Ze zákona se totiž jedná o 4,5 násobek průměrného měsíčního platu. To ve výsledku znamená, že pokud nabouráte služební auto, pobíráte měsíčně 30 000 Kč a škoda je hodně vysoká, může po vás zaměstnavatel požadovat uhrazení až 135 000 Kč a to už je hodně vysoká suma. Pojištění se přitom pohybuje v řádu stovek, maximálně tisíci korun. Vše je totiž závislé na druhu práce a výši měsíční odměny, jakou dostáváte.

Pojištění profesní odpovědnosti

Pojištění profesní odpovědnosti je nejvíce využíváno určitou skupinou odborníků, kteří poskytují svoje služby. Nejčastěji jde o lékaře, účetní, daňové poradce, advokáty, soudní znalce, auditory, projektanty a podobné odpovědné profese. Některá povolání mají pojištění nutné dokonce ze zákona.

Zde mohou být pojistné podmínky hodně variabilní, protože samotné obory, jimž je pojišťování poskytováno, se do sebe značně liší. Je totiž značný rozdíl mezi následky, jaké může způsobit lékař a jaké zase daňový poradce.

Pojištění odpovědnosti vlastníka či nájemce nemovitosti

I tento druh pojistky na blbost se hodně podceňuje. Řada majitelů či nájemců nemovitostí si totiž není vědoma, že by z držby majetku mohlo dojít k nějaké škodě na zdraví či majetku druhé osoby. A přitom poměrně pravidelně nastávají situace, kdy se problém ukáže. Jednoduše může spadnout strom na auto či sousední dům nebo může spadnout střešní taška na chodce apod.

U tohoto druhu pojištění je dobré, když si ho sjednáte společně s pojištěním nemovitosti. Díky tomu je možné získat výhodnější nabídku, než pokud byste si obé sjednávali jako samostatný produkt.

Pojištění občanské odpovědnosti

Pojištění občanské odpovědnosti též není zbytečnost, protože se množí případy, kdy někoho pokouše pes a majitel psa následně platí odškodné. Stejně tak se každý rok na horách objevuje situace, kdy někdo někoho srazí na lyžích a způsobí mu zranění. Právě na tyto případy se hodí pojistka na blbost z titulu občanské odpovědnosti. Ta samo sebou kryje i další škody jako např. rozbití okna míčem, shození drahé sochy apod.

Pozitivem pojistky je, že se vztahuje i na rodinné příslušníky, konkrétně na nejbližší příbuzné (zákonného partnera, děti). I přesto je rozumné si vše ověřit ještě před dokončením pojistky.

Na co by se mělo při výběru pojistky myslet

Pojistné plnění – pokaždé dobře rozmyslete, jak velká rizika z vaší strany směrem ke způsobené škodě či újmě na zdraví reálně hrozí. S tímto ohledem je nutné zvolit dostatečnou výši pojistného plnění.

Spoluúčast – výška zvolené spoluúčasti zásadním způsobem ovlivňuje částku za pojištění. Platí zde přímá úměrnost, že čím vyšší spoluúčast si vyberete, tím nižší pojištění budete následně nuceni platit. Ovšem je třeba si promyslet, kolik si poté můžete dovolit najednou na spoluúčasti zaplatit v případě, že k pojistné události skutečně dojde.

Pojistné podmínky – nikdy nemůžete plně spoléhat na samotný název pojistky. Každá z pojišťoven totiž může mít trochu odlišné podmínky. Často se objevují různé výjimky z pojistného krytí. Z toho důvodu dbejte při výběru pojišťovny na podmínky pojištění.

Kde pojistku na blbost uzavřít

Pojistku na blbost v dnešní době poskytuje již valná část pojišťoven. To však neznamená, že jejich nabídka zahrnuje všechny pojistky, které jsme v rámci článku vyjmenovali. Z toho důvodu si nejprve zjistěte, jestli vámi požadovanou pojistku daný pojišťovací ústav nabízí a teprve poté věnuje jeho nabídce čas.

Mezi hlavní klady současnosti zřejmě patří internet. Díky němu můžete jednoduše srovnat nabídky pojišťoven, jež má každá z nich na svém webu. V případě pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli dokonce existují různé srovnávače, které velice usnadní volbu a vše urychlí.

Takzvané "Pojištění na blbost"

Teď už tedy znáte, že termín pojistka na blbost vlastně znamená hned několik druhů pojištění odpovědnosti. Každá z těchto pojistek pak kryje jiné riziko způsobených škod či újmy na zdraví. Zodpovědný člověk by raději měl mít nejméně pojistku z titulu občanské odpovědnosti a případně i další podle toho, co mu může hrozit. Během výběru pojišťovny, u které si pojistku sjednáte, hodně pomáhá internet. Pokaždé musíte promyslet pojistnou částku, výši spoluúčasti a také si nezapomeňte přečíst pojistné podmínky.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Tipy a rady'
Tipy na jiné články