Jak na žádost o zvýšení platu

09.03. 2016 • Tipy a rady

Každý pracovitý a pracující člověk přemýšlel někdy o tom, že by nebylo od věci, kdyby vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem dostával za práci, kterou odvádí, vyšší plat. Nicméně požádat o tohle svého zaměstnavatele chce tu správnou kombinaci odvahy, drzosti a sebevědomí. Pokud se na tedy na takovou akci chystáte, připravte se na ni důkladně dopředu a rozmyslete si všechno, co vás může potkat.

Jakým způsobem požádat o vyšší plat? 

Za prvé musíte mít svou žádost čím podepřít a taky si vybrat dobré období. Nikoho netěší zpráva, která mu říká, že by měl vydávat více peněz, než kolik vydával dosud. Proto přípravu žádosti o zvýšení platu rozhodně nepodceňujte a připravte si pádné argumenty. Můžete požádat buď osobně, nebo písemnou formou.

Písemná forma

Pokud jde o písemnou formu, existuje na ni oficiální dokument – písemná žádost o zvýšení měsíční mzdy. Ta je určena přímo řediteli, případně konkrétní divizi firmy. Na internetu si můžete najít různé druhy vzorů tohoto formuláře. V hlavičce musí mít dokument uvedenou adresu společnosti, v níž pracuje a současně také identifikaci osoby, kterou žádá o vyšší plat.

Nemůže přirozeně chybět přesné datum sepsání tohoto dokumentu. Ve stati formulace uveďte, proč vlastně o zvýšení platu žádáte. Hlavně na této části dopisu záleží, jestli vám vedení vyhoví, takže se vyvarujte jakýchkoli chyb a nepřesností. Žádost musí znít přesvědčivě a profesionálně. Projevte dostatek sebevědomí, ale také respektu k vedení. A nevynechte ani lidskou stránku věci. 

Uveďte funkci, jakou ve společnosti zastáváte a nezapomeňte uvést svoje pracovní úspěchy na této pozici. Nebojte se uvést v tomto dopisu skutečnost, že jste si například doplnili kvalifikaci, absolvovali odborné kurzy nebo jinak zvýšili svoji hodnotu pro firmu. I tohle může mít svou váhu u vedení, pokud se bude rozhodovat, zda vám vyhoví. Pokud máte z kurzů osvědčení nebo certifikáty, rozhodně je přiložte. Zmiňte také případnou ochotu pracovat nad rámec oficiálních povinností – například tehdy, když jste zastupovali kolegu.

Pokud vedete tým lidí nebo máte jinou manažerskou pozici, připomeňte projekty zdárně dovedené do konce – to je vždycky důvod pro zvýšení mzdy. Pokud ve firmě působíte již dlouhou dobu, vyzdvihněte to jako oddanost. Zvláště tehdy, pokud působíte ve společnosti již několik let a splnili jste spolehlivě všechno, co od vás vedení chtělo. Odpracované roky klidně uveďte.

Nezapomeňte na zásluhy na případném školení zaměstnanců, pořádání seminářů a podobně. Můžete zmínit i vaše osobní potřeby, ale to jen v závažných důvodech – stále ovšem dbejte hlavně na profesionalitu, protože cokoli opačného by k úspěchu rozhodně nevedlo. Nejste žádný prosebník. Jste v první řadě člověk, který firmě odvádí dobrou práci a je si vědom své hodnoty pro její celkový úspěch. Nezapomeňte také uvést částku, o kterou by se měl plat posunout. Pokud si tímto údajem nejste jistí, může vám pomoci Zákoník práce, který obsahuje tarifové tabulky posunu platu po odpracovaných letech. Na závěr se rozlučte a poděkujte a nezapomeňte celý dokument vlastnoručně podepsat. Počkejte si také na vhodný okamžik – pokud má firma finanční potíže, ideální moment to rozhodně není. Počkejte si naopak na momenty růstu rozšiřování či uzavírání nových dlouhodobých kontraktů – navíc tehdy, pokud k nim osobně přispějete.

Čím zvýšení obhájit

Pokud chcete vyšší plat, je potřeba to nějakým způsobem zdůvodnit. Vyšší mzda odráží vaši užitečnost pro firmu. Jedním důvodem může být okolnost, že uplynula vaše zkušební doba a vy jste se plně osvědčili. Dále to může být vzděláním – pokud jste si například dodělali školu, absolvovali jste odborné kurzy a další školení, rozhodně svou žádost zkuste. Stejně tak je vhodná situace, kdy jste zvládli několik projektů na výbornou a dostáváte další a náročnější. Pokud se vám například daří získávat firmě zajímavé zakázky, je to také důvod. Podobně v momentě, kdy se staráte i o práci ostatních, kteří nejsou zrovna přítomni a zvládáte i vlastní věci.

Každý větší úspěch vás samotných, který se dlouhodobě odrazí ve prosperitě firmy, je určitě důvodem k navýšení vaší mzdy. Písemná žádost má rozhodně mnoho výhod, nicméně v této formě nemůžete přímo reagovat na výtky a poznámky, takže nemůžete ovlivnit případný výsledek, pokud se vedení více rozhoduje. Pokud si navíc nejste svou schopností dát dohromady písemnou žádost příliš jisti, zkuste požádat raději ústně. Na takový rozhovor se připravte stejným způsobem, ale máte tu výhodu, že můžete přímo reagovat na námitky a otázky. Kromě toho během něj můžete tak naznačit, že vždycky můžete odejít do jiné firmy. Používejte takové argumenty nebo náznaky ovšem vždycky s rozumem – a hlavně jen v případě, že máte reálnou šanci novou práci sehnat.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Tipy a rady'
Tipy na jiné články