Kde a jak získat půjčku na směnku

05.09. 2013 • Půjčky a hypotéky

Pokud zvažujete půjčku na směnku, měli byste před jejím uzavřením vědět, do čeho jdete.

Co si představit pod pojmem směnka

Směnka představuje jeden z mnoha druhů cenných papírů. Je to jakýsi doklad o dlužnickém závazku, přičemž majitel směnky má právo na peněžní částku, kterou se jiná osoba zavázala ve stanovenou dobu splatit. Samotná směnka slouží jako pojistka k zajištění závazků. V posledních letech nabývají poměrně na oblibě. Je ovšem nutné vědět, jak je daná směnka nastavená, a zda ji člověk uzavírá s důvěryhodným věřitelem. Pokud tyto dvě podmínky chybí, zadělává si osoba na pořádný problém. Většina směnek se vydává na menší peněžité částky, které nejsou zajištěné majetkem. To ale neznamená, že by nebylo možné vydat směnku s movitou či nemovitou zástavou. Zásadní výhoda půjčky na směnku spočívá v tom, že k ní nepotřebujete doložení svých příjmů.

Náležitosti směnky

Směnka nemá ze zákona pevně stanovenou svoji podobu. Povinné jsou pouze některé údaje, které musí směnka za každých okolností obsahovat. Nejprve je nutné označení samotné směnky. S nadsázkou lze říci, že pokud je tak označena, může se směnka nacházet třeba i na pivním tácku. Dalším povinným údajem je formulace příkazu k zaplacení sumy uvedené na směnce, ze směnky také musí jasně vyplývat, kdo tuto částku zaplatí, místo, kde dojde ke splacení směnky, datum a místo vystavení, podpis výstavce a neposlední řadě i splatnost směnky. Splatnost lze určit několika způsoby. Nejčastěji se používá splacení určitý čas po uzavření směnky (např. do dvou měsíců). Splatnost lze určit i na přesný den, ale i neurčitějšími způsoby „na viděnou“ a na daný čas „po vidění“. Jakmile jedna z těchto náležitostí chybí, nelze směnku považovat za platnou a nárok tak nevzniká.

Majitel směnky a jeho práva

Nejzákladnějším právem majitele směnky je právo na proplacení částky, která je na směnce uvedena. Směnka může přecházet i na jiné osoby. V takovém případě majitel směnky převede svůj nárok na někoho jiného, a to zápisem na rub směnky.

Majitel směnky je dokonce zajištěn i pro případ, že dlužník, který se na směnce zavázal plnit, odmítne danou částku splatit. V takovém případě přichází na řadu avalista. Jedná se o jakousi obdobu ručitele, přičemž majitel směnky může požadovat plnění právě pro něj. Ustavení avalisty pro směnku je dobrovolné, proto ne každá směnka má svého avalistu.

Pokud se stane, že dlužník nemá možnost splatit celou sumu najednou, je majitel směnky povinen přijmout i částečné plnění. Tyto splátky se zřetelně vyznačují přímo na směnce. Když dlužník nemůže nebo nechce doplatit celou část, má majitel směnky právo obrátit se na soud. Pokud soud jeho nárok uzná, vydá směnečný platební rozkaz. Když se dlužník nechce vystavovat další hrozbě sankcí, má povinnost danou částku do tří dnů od rozhodnutí splatit. Není-li schopen plnit nebo věřitelův nárok odmítá, je možné provést výkon rozsudku v krajním případě i exekucí.

Výhody půjček na směnku

To, co láká stále více lidí k tomuto způsobu půjček, je hned několik:

Možnost převodu směnky na jinou osobu. To u jiných půjček nelze, tedy alespoň ne takto jednoduše pouhým zápisem.

Přísnost devízového práva a jeho jasnost. Cenné papíry jsou ošemetná věc a zákon se tak snažil vyplnit všechny mezery. Majitel směnky je tak pečlivě chráněn před újmou ze strany dlužníka.

Snadná dostupnost a rychlost vyřízení. Půjčku na směnku může uzavřít téměř každý. V podstatě k tomu stačí jen papír a tužka, a do několika minut je půjčka vyřízena.

Lze použít i na splacení jiných půjček.

Nevýhody půjčky na směnku

Vysoké poplatky. Půjčky na směnku často nabízejí nebankovní instituce, takže jsou tyto úvěry zatížené obrovskými úroky a RPSN. I poplatky za samotné vyřízení nejsou nejnižší.

Snadné zfalšování. Před touto možností není dlužník chráněn. Jakmile jednou soud vydá směnečný platební rozkaz, je zde fikce pravosti falešné směnky a dlužník je povinen splatit směnku v plné výši.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Půjčky a hypotéky'
Tipy na jiné články